StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh AnalysisLow AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

ZLIOY Analysis


ELMUF ZJPN TKOMF ALLVF TLPFF OMVKY ASMIY PCHM AMFPF SPMYY next 10 Refine Search
ZLIOYZoomlion Heavy Industry Science Intraday Analysis Add to Watch List FAQ
SymbolLast TradeDate ChangeOpen HighLowVolume
ZLIOY 7.55 Nov-06-2019 0.17 8.018.01 7.55400
Note: Canadian symbols now end in .c i.e SYMB.C
AnalysisOverallShortIntermediateLong
Very Bullish (0.56)Very Bullish (0.53)Very Bullish (0.62)Very Bullish (0.53)
Support/Resistance
TypeValueConf.
resist. 8.02 1
supp 7.40 10
supp 6.40 8
supp 6.00 4
supp 5.76 2
supp 5.22 15
supp 4.78 6
supp 4.48 3
supp 4.25 8
supp 4.01 7
supp 3.60 2
supp 3.25 27
supp 2.85 5
supp 2.65 9
Chart Indicators
Ind.shortInterLong
EMAVBuVBuVBu
MACDVBuVBuVBu
RSI VBu
TDD Bu
FibsVBuVBuVBu
HighsBuNBe
LowsVBuNBu
TrendsVBuNN
Stoch.VBu
VBu=Very Bullish,    Bu=Bullish
N=Neutral
Be=Bearish,    VBe=Very Bearish
Printer friendly charts

Recent CandleStick Analysis
Very Bearish
DateCandle
Nov-01-2019Inverted Hammer
Oct-31-2019Inverted Hammer
Oct-15-2019Inverted Hammer
Oct-14-2019Inverted Hammer
Open Gaps
DirectionDaterange
up Nov-06-2019 7.38 to 7.55
up Oct-14-2019 7.22 to 7.45
up Jul-18-2019 6.375 to 7.13
up Jun-19-2019 5.76 to 6.49
up Jun-07-2019 5.4 to 5.76
up Apr-11-2019 5.15 to 6.41
up Mar-20-2019 4.75 to 5.15
up Mar-04-2019 4 to 4.75
up Feb-01-2019 3.605 to 4.089
up Dec-31-2018 3.26 to 3.605
up Oct-30-2018 3.25 to 3.26
up Jul-29-2016 3.05 to 3.31
up Jun-01-2016 2.85 to 3.15
up Mar-02-2016 2.65 to 3
down Nov-01-2019 7.53 to 7.38
Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!
Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.